Bezpieczeństwo zakupów

Sklep Internetowy thermacell.com.pl dokłada wszelkich starań, aby zapewnić swoim Klientom najwyższy  poziom bezpieczeństwa zarówno pod względem jakości oferowanych produktów, gromadzonych danych jak i realizowanych płatności internetowych.

Zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) przedstawiamy Informacje o przetwarzaniu danych osobowych:

Skąd mamy Państwa dane?

Państwa dane pozyskaliśmy:

 1. bezpośrednio od Państwa,
 2.  ze źródeł publicznie dostępnych, np. z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej czy innych podobnych źródeł,
 3. z Państwa strony www.

Kto jest administratorem Państwa danych?
Firma CALIPSO Bogusław Półtorak właściciel sklepu internetowego www.calidus.eu z siedzibą w Jonkowie, przy ul. Ogrodowej 4, zarejestrowany pod numerem
NIP: 739-283-21-81.

Jakie dane przetwarzamy?
przetwarza następujące kategorie danych:

 1. dane kontaktowe;
 2. dane wymagane do identyfikacji na potrzeby realizacji Usługi, wykonania usługi, realizacji wysyłki i wystawienia faktury;
 3. dane potrzebne do dobrania dla Państwa odpowiedniej oferty marketingowej

Do czego będziemy używać Państwa danych osobowych?
Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w jednym lub więcej spośród następujących celów:
1. w celu zawarcia i wykonania Usługi, którą zamówili Państwo w sklepie www.calidus.eu
2. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na CALIPSO Bogusław Półtorak np. wystawienia faktury

Czy mają Państwo obowiązek podać dane osobowe?
W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w celu wykonania umowy z CALIPSO Bogusław Półtorak, podanie przez Państwa danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do zawarcia i wykonania Usługi/Umowy. W przypadku niepodania danych osobowych Usługa nie będzie zrealizowana. Podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury jest obowiązkiem ustawowym i wynika z Ustawy o podatku od towarów i usług. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym lub umownym oraz nie stanowi warunku zawarcia umowy.

Jak cofnąć zgodę?

Można wyrazić zarówno wszystkie zgody lub niektóre z nich, jak i nie wyrazić żadnej.

W każdej chwili mogą Państwo cofnąć każdą zgodę udzieloną CALIPSO Bogusław Półtorak w związku z przetwarzaniem danych osobowych bez ponoszenia negatywnych konsekwencji. Wystarczy wysłać e-mail, zadzwonić lub przesłać wiadomość pocztą tradycyjną na wskazane powyżej dane kontaktowe. Wolę cofnięcia zgody można wyrazić w dowolny sposób, jedynym warunkiem jest, aby dotarła ona do naszej wiadomości. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych przed jego dokonaniem, tzn. do momentu cofnięcia zgody przetwarzanie Państwa danych przez CALIPSO Bogusław Półtorak jest legalne.

Jak skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych?

Można to zrobić telefonicznie pod numerem telefonu +48 786 862 002 lub e-mailowo pod adresem: info@calidus.eu

Na jakiej podstawie będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest, w zależności od wykonywanych czynności:

 1. zawarcie i wykonanie umowy CALIDUS Bogusław Półtorak
 2. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na CALIPSO Bogusław Półtorak (np. wystawienie faktury),
 3. wyrażona przez Państwa zgoda.

Kiedy i komu możemy przekazać dane?
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Co mogą Państwo robić z przekazanymi nam danymi osobowymi?

Mają Państwo prawo do żądania od CALIPSO Bogusław Półtorak dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także możemy je na Państwa żądanie przenieść do innego administratora danych. Odnośnie do przetwarzania Państwa danych w celu marketingu własnych produktów lub usług CALIPSO Bogusław Półtorak mogą Państwo wnieść sprzeciw.

Do kiedy będziemy przechowywać Państwa dane?

Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy łączącej Państwa z CALIPSO Bogusław Półtorak lub umowy zawartej przez inny podmiot na Państwa rzecz, a po tym czasie przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić CALIPSO Bogusław Półtorak i jakie mogą być podnoszone wobec CALIPSO Bogusław Półtorak.

Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wypełnienia tego obowiązku.

Dane przetwarzane na podstawie zgody będziemy przetwarzać do czasu wycofania przez Państwa tej zgody.

Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, gdy podstawą tego przetwarzania jest wykonanie umowy zawartej z CALIPSO Bogusław Półtorak na Państwa rzecz, dane będą przetwarzane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionego interesu stanowiącego podstawę tego przetwarzania.

Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, gdy podstawą tego przetwarzania jest marketing bezpośredni swoich produktów i usług, Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu.

Gdzie mogą Państwo wnieść skargę na przetwarzanie danych osobowych przez CALIPSO Bogusław Półtorak?

Obecnie takie skargi kierować można do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Chcielibyśmy jednak zaznaczyć, że wkrótce właściwym organem nadzorczym w tej kwestii może być Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jak nie będziemy przetwarzać danych osobowych?

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu (np. profilowaniu), które wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa, niemniej jednak korzystamy z plików cookies oraz innych systemów rejestrujących ruch na naszych stronach internetowych (profilowanie w celach marketingowych).

Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
 10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:
  1. Internet Explorer
  2. Chrome
  3. Safari
  4. Firefox
  5. Opera
  6. Android
  7. Safari (iOS)
  8. Windows Phone
  9. Blackberry

Bezpieczeństwo gromadzonych danych

Dane osobowe gromadzone przez Sklep Internetowy thermacell.com.pl są wykorzystywane wyłącznie do celów realizacji zamówień, dokonywania rozliczeń oraz rozwiązywania ewentualnych reklamacji. Dane te nie są wykorzystywane do celów marketingowych oraz nie są przekazywane żadnym innym podmiotom. Chyba że Klient wyrazi na to zgodę. Wszelkie dane osobowe Klientów przetwarzane są zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą o ochronie danych osobowych. Każdemu Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych oraz ich poprawiania.

Bezpieczeństwo płatności internetowych

Płatności dokonywane w kanale płatności elektronicznych (karta, przelewy) realizowane są przez serwis Przelewy24. Sklep Internetowy thermacell.com.pl  nie rejestruje, ani nie przechowuje informacji związanych z kartami kredytowymi. Przelewy24 spełniają wymagania standardów PCI Complient, McAffe Secure, jest to gwarancją, iż powierzyłeś realizację swoich transakcji partnerowi godnemu zaufania. Aby uniemożliwić przechwycenie poufnych danych informacje o danych dostępu do kont bankowych są wprowadzane przez klientów wyłącznie na bezpiecznych stronach banku

Dostępność produktów

Przywiązujemy ogromną wagę do aktualizowania informacji na stronie sklepu thermacell.com.pl. Biorąc pod uwagę, że prowadzona sprzedaż jest bardzo dynamiczna, w przypadku chęci zamówienia większych ilości prosimy o potwierdzenie dostępności produktu.

Dla produktów oznaczonych „Na zamówienie”, dostępność produktu ma charakter wyłącznie orientacyjny. Po otrzymaniu zamówienia potwierdzamy dostępność takich produktów u naszych dostawców, a właściwą datę wysyłki przekazujemy za pośrednictwem e-mail lub telefonicznie.

Jeżeli zamówienie składa się z kilku produktów, to za termin wysyłki przyjmuje się termin z produktu, który posiada najdłuższy termin wysyłki.

W przypadku płatności przelewem tradycyjnym czas otrzymania przesyłki wydłuża się o czas realizacji przelewu i termin wysyłki liczy się od dnia zaksięgowania pieniędzy na naszym koncie.

Czas realizacji zamówienia

Przy każdym produkcie pokazany jest przybliżony termin wysyłki. Jeżeli zamówienie składa się z kilku produktów, to za termin wysyłki przyjmuje się termin z produktu, który posiada najdłuższy termin realizacji. Jeżeli zamówienie zostanie złożone w dzień roboczy po godzinie 13 jego realizacja rozpoczyna się następnego dnia roboczego.

Termin wysyłki dotyczy dni roboczych. Jeżeli zamówienie zostanie złożone w dniu wolnym od pracy lub w święta, termin wysyłki, liczy się od następnego dnia roboczego po dniach wolnych.

Jako czas przygotowania zamówienia do wysyłki przyjmuje się czas niezbędny do skompletowania przez Sklep zamówienia oraz przekazania przewoźnikowi realizującemu dostawy.

Dla produktów oznaczonych „Na zamówienie”, dostępność produktu ma wyłącznie charakter orientacyjny. Po otrzymaniu zamówienia potwierdzamy dostępność takich produktów u naszych dostawców, a właściwą datę wysyłki przekazujemy Państwu mailowo lub informujemy telefonicznie.

Przesyłki dostarczają firmy kurierskie. Czas dostawy zależy od przewoźnika, rodzaju przesyłki i adresu odbiorcy. Dla firm kurierskich jest to zwykle 1-2 dni roboczych.

czas realizacji zamówienia = czas przygotowania zamówienia do wysyłki + czas dostawy

W przypadku płatności przelewem tradycyjnym czas realizacji zamówienia wydłuża się o czas realizacji przelewu a czas przygotowania zamówienia liczy się od dnia zaksięgowania płatności na naszym koncie.